The European way

We proberen als overheid onze steden steeds digitaal slimmer te maken. Dit doen we door mensen, machines en objecten te verbinden. Door al de data die daarbij vrij komt te combineren en te delen, is er van alles mogelijk. Zo kunnen lantaarnpalen ingezet worden als auto-oplaadpunt, zwerfafval opgespoord worden of een app maken voor de 1,5 meter samenleving. Gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen werken samen om deze digitaliseringskansen op een waardegedreven en democratische manier te faciliteren. Publieke waarden staan hierbij centraal en worden ondersteund door innovatieve oplossingen uit het bedrijfsleven. 

Updates

News

Impact coalitie Safety and Security blij met uitkomsten onderzoek naar Smart Cities bij de G40

De Impact coalitie Safety and Security is blij met de uitkomsten en de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Smart Cities in de G40 (linken).

Komende evenementen

23 Jun

Bewust sturen in de buitenruimte gegeven de 1.5meter samenleving

De COVID-19 crisis versnelt de vraag op welke manier ‘slim’ inzicht en handelingsperspectief in steden kan worden ontwikkeld; van praktisch bruikbaar voor Handhaving en tegelijkertijd inzichten gevend voorbeleidsontwikkeling en -toepassing.

Promoted by