July 2020

Thursday 2 July | 11:30 - 12:30
Sessie

Besturen in een Smart Society

Smart Society gaat om de inzet van digitalisering en innovatie voor maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt een integrale aanpak, een gezonde dosis durf én veel aandacht voor onze publieke waarden. Wethouders reflecteren op hun ervaringen en blikken vooruit op een steeds digitalere toekomst.

Wednesday 1 July | 11:00 - 12:00
Sessie

Brainstorm; Is het gerechtvaardigd om biometrische data in de openbare ruimte te gebruiken?

Brainstorm; Is het gerechtvaardigd om biometrische data in de openbare ruimte te gebruiken? “De Europese Commissie heeft een Whitepaper gepubliceerd over kunstmatige intelligentie (KI). In dat AI Whitepaper is een paragraaf gewijd aan het verwerken van biometrische data voor identificatie. 

Wednesday 1 July | 10:00 - 11:00
Sessie

Presentatie resultaten marktverkenning ‘Technologie voor een gezonde en weerbare stad’

Tijdens dit webinar presenteren FME en VNG vanuit de Impact Coalitie 'DigiBuit'de eerste resultaten van deze marktverkenning. Social Distancing blijft voorlopig een belangrijke strategie blijft in het voorkomen van verspreiding van COVID-19. Daardoor groeit de vraag vanuit steden dit goed in te richten. Hier kan ook technologie een bijdrage leveren.

June 2020

Tuesday 30 June | 10:30 - 12:00
Sessie

Een kompas voor een Smart City

Het Smart City Kompas: een samenhangend ontwerp dat door de gemeente Den Haag is ontwikkeld voor de toenemende digitalisering in de stad. Het ontwerp brengt de keuzes, scenario’s en analyses in beeld, van maatschappelijke behoefte naar innovatieve oplossing.

Tuesday 30 June | 10:00 - 11:00
Sessie

Kansen voor Smart Cities binnen de European Green Deal

Tijdens dit webinar staan we stil bij financieringsmogelijkheden voor smart city projecten binnen het Europese innovatie subsidie programma Horizon 2020.

Monday 29 June | 11:00 - 12:00
Sessie

De laadpaal is niet neutraal

Elektrisch rijden wint snel aan populariteit. Al deze elektrische auto’s zullen opgeladen moeten worden. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen: hoe organiseren we toegang voor iedereen tot dit nieuwe onderdeel van onze infrastructuur? Hoe ontwikkelen en reguleren we een ‘democratische‘ laadpaal?

Friday 26 June | 11:00 - 12:00
Sessie

#TechTegenCorona

Tijdens de sessie georganiseerd door TechTegenCorona zal Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA, Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst) het advies over digitalisering ‘Update Vereist’ toelichten. Vervolgens gaan:

Thursday 25 June | 14:00 - 15:00
Sessie

Handen uit de mouwen voor Smart Cities, een duurzaam economisch (eco)systeem

Voor een toekomstbestendig Nederland moeten wij blijven bouwen aan een sterk internationaal netwerk. Steden moeten bedrijven immers het perspectief kunnen bieden dat er elders ook een markt voor hun productkennis.

Thursday 25 June | 10:00 - 11:00
Sessie

Privacy in de smart city: in gesprek met de toezichthouder

In deze interactieve sessie praat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) u bijover het lopende onderzoek naar privacy bij smart city-toepassingen (gericht op gemeenten).

Wednesday 24 June | 13:00 - 14:00
Sessie

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – dit gaan we doen

In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, werken we aan tooling voor de digitaliserende en technologiserende stad. Dat doen we met ruim veertig partners uit de publieke en private sector. Dat doen we omdat echte verandering schuilt in de hoe-vraag. Wie processen verandert, verandert de wereld. In dit webinar beschrijven we wat we gaan doen en hoe u daar aan mee kan doen.

Wednesday 24 June | 11:00 - 12:00
Sessie

Nederlandse Praktijkrichtlijn: Open Urban Platforms

Een open urban platform maakt het mogelijk om publieke en private datastromen te koppelen en slimme dienstverlening te ontwikkelen – zowel voor gemeenten als het bedrijfsleven. De Nederlandse PraktijkRichtlijn Open Urban Platforms versterkt gezamenlijke ontwikkeling en inkoop van Open Urban Platforms.

Monday 22 June | 13:00 - 14:00
Sessie

Instrumenten voor samenwerking bij coronatoepassingen: intensive care en gezwinde spoed

De coronacrisis vraagt om een snelle implementatie van praktische corona-maatregelen om de 1,5 meter samenleving mogelijk te maken. Maar hoe kunnen gemeenten binnen enkele maanden effectieve en voor belanghebbenden acceptabele coronatoepassingen lanceren? Welke knelpunten komen gemeenten tegen?

Promoted by