INNOvember

De komende jaren veranderen onze regio’s, steden en dorpen onherkenbaar door nieuwe technologieën. Innovatie, digitalisering en technologisering worden steeds grotere onderwerpen in de publieke sector, maar beperken zich niet tot één departement of één organisatie. Vooral als het om stedelijke veiligheid gaat. Om kennis over deze onderwerpen te vergroten organiseert de Rijks Innovatie Community INNOvember, een innovatiecongres voor en door de overheid. Het thema Smart kan hierin niet ontbreken, daarom organiseren de Impact Coalitie Safety & Security, RVO en FutureCity Foundation, 2 sessies.

INNOvember: Crowd-management: stedelijke veiligheid ten tijde van Corona

Stedelijke veiligheid is een uitdagend beleidsterrein: er is geen brede definitie over hoe veiligheid het beste in de praktijk gerealiseerd kan worden. Ook zijn er onderwerpen die momenteel om bijzondere aandacht vragen, bijvoorbeeld crowdmanagement ten tijde van corona. Want zelfs tijdens een crisis gaat het leven in de stad door. Houdt iedereen zich aan de 1.5m op de winkelstraat? Waar is extra handhaving nodig? En hoe gaat het straks als iedereen weer evenementen mag organiseren?

INNOvember: Smart Cities, een duurzaam economisch (eco)systeem

De komende jaren zullen onze regio’s, steden en dorpen onherkenbaar veranderen door digitalisering en technologisering. Dat biedt grote kansen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Het vergt tegelijkertijd dat we scherp letten op de bedreigingen. Het is een cross-sectorale en multidisciplinaire verantwoordelijkheid die binnen het openbaar bestuur op lokaal (gemeentelijk) niveau is ingebed. Er is echter nog geen Rijksbreed beleid op het onderwerp, tegelijkertijd raken beleidsterreinen van verschillende ministeries aan het onderwerp.

Promoted by