INNOvember: Smart Cities, een duurzaam economisch (eco)systeem

Stad

INNOvember

Thursday 19 November | 11:30 - 12:30 uur

De komende jaren zullen onze regio’s, steden en dorpen onherkenbaar veranderen door digitalisering en technologisering. Dat biedt grote kansen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Het vergt tegelijkertijd dat we scherp letten op de bedreigingen. Het is een cross-sectorale en multidisciplinaire verantwoordelijkheid die binnen het openbaar bestuur op lokaal (gemeentelijk) niveau is ingebed. Er is echter nog geen Rijksbreed beleid op het onderwerp, tegelijkertijd raken beleidsterreinen van verschillende ministeries aan het onderwerp.

Onlangs is met behulp van diverse co-creatiesessies inzicht verkregen in kwesties die steden niet kunnen ‘regelen’ zonder de nationale overheid en op welke thema’s inzet op nationaal niveau gewenst is. Op 3 december wordt daarnaast de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ getekend waarin meer dan 50 partners (gemeenten, provincies, bedrijven, maar ook de Ministeries van BZK, IenW en JenV) met elkaar onderzoeken hoe ze smart city kunnen borgen in hun organisatie.

Tijdens de sessie staan 4 kernvragen centraal:

  • Waar gaat het over bij smart city. Wat is er aan de hand en waarom is dat urgent?
  • Wat zijn de knelpunten? Aan de hand van praktijkvoorbeelden lichten wij toe welke onderwerpen op (inter)nationaal niveau tussen wal en schip zijn beland. Daarnaast delen wij opgehaalde behoeften, inzichten, successen, lessen, (markt)ontwikkelingen en (gemist) potentieel uit de co-creatiesessies.
  • Wat zijn onze aspiraties? Wat kunnen wij in gezamenlijkheid oplossen? Wij onderzoeken welke analogieën er met ons vraagstuk te maken zijn.
  • Hoe kunnen we dit beter borgen bij het Rijk? Hoe kunnen we de City Deal benutten om dat doel te bereiken? En we bespreken hoe u daaraan kunt meedoen

Benieuwd geworden? Meld je aan

Let op: om je aan te melden, moet je geregistreerd zijn op innovember.nl. Alleen mensen die zich hebben aangemeld voor het event kunnen zich inschrijven voor de sessies. Registratie is momenteel alleen mogelijk met een rijksoverheid en VNG mailadressen.

Jacobine de Zwaan

Jacobine de Zwaan

Jan Willem Wesselink

Jan Willem Wesselink

Overige sessies

Promoted by