Opsporing symptomen

Disclaimer

Dit is een levend document, dat continu wordt aangevuld. Het is dus daarmee een niet-uitputtend overzicht van soorten van digitale toepassingen die gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen nu uitproberen, ontwikkelen of op de plank hebben liggen voor 1.5m-maatschappij.

De nadruk ligt op vlotte verspreiding van informatie. Hoewel we hierin streven naar volledigheid en accuratesse, kunnen details (zoals de precies gebruikte techniek, openstaande vragen) nog wijzigen naarmate we uitgebreidere gesprekken voeren en meer documenten tot onze beschikking hebben.

Ook hebben sommige partners aangegeven om bestuurlijke, bedrijfsmatige of communicatie-overwegen (delen van) hun project nog niet in het overzicht op te kunnen nemen. Die volgen later.

Opnemen in dit overzicht betekent niet per sé dat VNG, de Impact Coalities of één van de partners daarbinnen het steunt. De gebruikte plaatjes zijn illustratief.

Promoted by