Tools

Dataplatformen en regie op data uit de stad

Hoe kan een gemeente regie hebben op data die er is over de stad. Want er is heel veel data. En als je die slim gebruikt zou je daar wel eens veel voordeel van kunnen hebben. Projectresultaten van het lectoraat Smart Cities van Saxion worden genoemd in een grootscheeps verkennend onderzoek. Dialogic leidde het onderzoek naar gemeentelijke regie op ‘data uit de stad’ in opdracht van stichting Stedenlink en VNG Realisatie.  Lees verder op de website van Saxion.

Nederlandse Praktijkrichtlijn: Open Urban Platforms

Databedrijf Argaleo heeft een online ‘social distance’ Tool ontwikkeld waarmee gebruikers inzicht krijgen in de capaciteit van de buitenruimte. Rekening houdend met de 1,5 meter samenleving. Lees meer op de website van FME.

Principes voor de digitale samenleving

Overal dezelfde principes voor de digitale stad dat is hee uitgangspunt van de Principes voor de digitale samenleving. Daarmee kunnen gemeenten aan de slag bij de inzet van slimme technieken in de openbare ruimte. Ook zorgt dit gemeenschappelijk kader ervoor dat er in elke gemeente gelijke spelregels gelden voor de gesprekken met de aanbieders van nieuwe technologie.Die vijf gedeelde principes zorgen niet alleen voor duidelijkheid en transparantie voor bedrijven, ze vormen ook de basis vanwaaruit de VNG samen met gemeenten ondersteunende instrumenten kan ontwikkelen.

Smart Stedenbouw: ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

De Future City Foundation onderzocht met ruim 26 partners hoe we de smart city moeten ontwerpen. We denken dat de stedenbouw en de producten die daaruit voortkomen radicaal veranderen. Net zoals dat gebeurde met andere bedrijfstakken. Lees verder op de website van Future City Foundation.

Hoe gemeenten met data hun winkel- en uitgaansgebied bruisend kunnen houden

Hoe houden gemeenten hun binnensteden bruisend en aantrekkelijk voor bezoekers? De vraag naar winkelruimte loopt in veel binnensteden terug, terwijl we steeds meer online winkelen.

SmartEagle Distance Sensor

Sinds Covid-19 werken de meeste mensen thuis. Na de eerste verspreiding van de ziekte wordt verwacht dat het werk op kantoor geleidelijk zal terugkeren. Er zal echter nog steeds een minimale afstand tussen kantoormedewerkers nodig zijn. Hoe zorg je ervoor dat de situatie in je kantoor veilig is? Lees meer op de website van FME.

City Deal ‘Een slimme stad’ daagt startups uit systeem voor flexibele voetgangersstromen te ontwikkelen

De City Deal ‘Een slimme stad’ is nog in verkenning, maar dat weerhoudt de ambitieuze deelnemers er niet van nu al een challenge uit te schrijven voor startups. Samen met het programma Startup in Residence gaat de City Deal op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe kunnen gemeenten flexibel de verkeersrichting van voetgangers sturen, zodat we op anderhalve meter afstand kunnen blijven?

Promoted by