Impact Coalitie DigiBuit

Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met digitale toepassingen in de buitenruimte en de impact daarvan: er zit veel creatieve energie in zowel publieke als private sector om innovatieve oplossingen toe te passen in de buitenomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de 5G-opstelpunten, sensoren of dataverzameling. Sinds begin 2020 kwam hier ook nog bij de rol van technologie bij de inrichting van de 1.5m-samenleving. Gemeenten krijgen hierbij een centrale rol om digitalisering van de buitenruimte in de goede banen te leiden.

Om gemeenten hierin te steunen is de Impact Coalitie Digitalisering van de Buitenruimte (DigiBuit) opgericht. De Impact Coalitie DigiBuit is een netwerkorganisatie van overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Waarbij we onze digitale (grond-)rechten borgen en een alternatief bieden voor het Amerikaanse of Chinese model. De Impact Coalitie DigiBuit wil de krachten bundelen om Smart Society en digitalisering op een effectieve en efficiënte wijze in te zetten in de openbare ruimte. Hierbij:

  • verbinden we initiatieven en partners
  • verkennen we de manieren om kennisdeling te faciliteren en
  • versnellen we innovatie onder andere door kansrijke projecten te ondersteunen met expertise
  • helpen we bij opschaling door standaardisatie van slimme oplossingen
  • ondersteunen we bij subsidiering- en financieringsvraagstukken

Dit doen we echter niet alleen. We werken samen met Saxion, Stichting Future City, FME en NEN op het gebied van toolontwikkeling, standaardisatie, marktverkenning en -ontwikkeling.

Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen? Mail ons op digibuit@vng.nl.

Promoted by