Impact Coalitie Safety & Security

Logo ICSS

 

Stedelijke veiligheid is een uitdagend beleidsterrein: er is geen brede definitie over wat er allemaal wel en niet onder stedelijke veiligheid valt, hoe dit met elkaar samenhangt en hoe veiligheid het best in de praktijk gerealiseerd kan worden. Ook zijn er onderwerpen die momenteel om bijzondere aandacht en urgentie vragen, bijvoorbeeld crowdmanagement ten tijde van corona of het gebruik van artificiële intelligentie. Om de deze steeds digitale uitdagingen aan te pakken is de Impact Coalitie Safety & Security opgericht. Het grote doel van de coalitie is het vergroten van stedelijke veiligheid met behulp van digitale toepassingen.
 
De Impact Coalitie is een netwerkorganisatie voor gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven binnen de brede Smart Society-beweging. Deze coalitie richt zich op het volgende vraagstuk: hoe kunnen wij digitale toepassingen inzetten om stedelijke veiligheid te waarborgen? Er wordt veel geïnnoveerd in Nederland, maar de innovatieve oplossingen komen vaak niet verder dan de pilotfase. De coalitie streeft ernaar om haar partners te verbinden, hen de ruimte te geven om van elkaar te leren en hun initiatieven op te schalen voor heel Nederland.

Op dit moment bestaat de Coalitie vanuit een aantal gemeenten (Amsterdam, Apeldoorn, Almere, Den Haag en Eindhoven), de Politie, DITSS en The Hague Security Delta en wordt deze Coalitie ondersteund door de bestuurlijke directeurs van de bovenvermelde organisaties die in april 2020 de Intentieovereenkomst ‘Impact Coalitie Safety en Security voor Smart Society’ hebben ondertekend. Door de krachten van de deelnemers te bundelen om digitalisering in te zetten voor Safety & Security kunnen oplossingen voor stedelijke veiligheidsvraagstukken volgens publieke waarden worden ontworpen. 

Interesse? Stuur een mail naar icss@vng.nl.

Partners

partners

 

Meer informatie

torens foto: Philipp Birmes

Van vraagstukken naar projecten 

In 2019 hebben we veel voorbereidend werk en afstemming gedaan voor de oprichting van de Coalitie om de doelen van de Coalitie scherp en actueel te maken. Maar ook zijn we bezig met een aantal lopende projecten en programma’s.

Smart building

Publicaties

Op deze pagina vindt u alle publicaties van de Impact Coalitie Safety & Security.

Promoted by