iFestival Smart Summer

Onder de vlag ‘Smart Society’ zetten lokale overheden samen met bedrijven, burgers en instellingen digitale en datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de maatschappij te verbeteren. Op het iFestival: Smart Summer van 22 juni t/m 2 juli organiseren partners uit het Smart Society-netwerk inspirerende sessies, interactieve workshops en brainstorms over de toekomst.

We kijken terug naar wat de partners in het netwerk de afgelopen jaren hebben opgeleverd, zoals Principes voor de Digitale Samenleving en een Praktijkrichtlijn voor Open Urban Data Platforms. En we kijken vooruit, in het bijzonder hoe digitalisering kan helpen bij de 1.5m maatschappij, zónder al onze hardbevochten publieke waarden overboord te zetten. Denk hierbij aan de toolbox voor versnelde implementatie van innovaties, sturingsinstrumenten voor de 1.5m-maatschappij en praktijkvoorbeelden van wat er nu al bij gemeenten gebeurt. Bekijk de iFestivalsessies.

Instrumenten voor samenwerking bij coronatoepassingen: intensive care en gezwinde spoed

De coronacrisis vraagt om een snelle implementatie van praktische corona-maatregelen om de 1,5 meter samenleving mogelijk te maken. Maar hoe kunnen gemeenten binnen enkele maanden effectieve en voor belanghebbenden acceptabele coronatoepassingen lanceren? Welke knelpunten komen gemeenten tegen? In deze interactieve workshop evalueren we een aantal concrete instrumenten die gemeenten bij deze knelpunten kunnen helpen tijdens het ontwikkelen van corona toepassingen.

Bewust sturen in de buitenruimte gegeven de 1.5meter samenleving

De COVID-19 crisis versnelt de vraag op welke manier ‘slim’ inzicht en handelingsperspectief in steden kan worden ontwikkeld; van praktisch bruikbaar voor Handhaving en tegelijkertijd inzichten gevend voorbeleidsontwikkeling en -toepassing. Aan de hand van praktijkvoorbeelden (gemeente Groningen) en situaties waarin wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologieën geeft TNO een beeld van de huidige stand van zaken.

Nederlandse Praktijkrichtlijn: Open Urban Platforms

Een open urban platform maakt het mogelijk om publieke en private datastromen te koppelen en slimme dienstverlening te ontwikkelen – zowel voor gemeenten als het bedrijfsleven. De Nederlandse PraktijkRichtlijn Open Urban Platforms versterkt gezamenlijke ontwikkeling en inkoop van Open Urban Platforms. In deze sessie wordt toegelicht hoe deze richtlijn tot stand is gekomen, en wat dit in de praktijk betekent. Bekijk de presentaties:

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ – dit gaan we doen

In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, werken we aan tooling voor de digitaliserende en technologiserende stad. Dat doen we met ruim veertig partners uit de publieke en private sector. Dat doen we omdat echte verandering schuilt in de hoe-vraag. Wie processen verandert, verandert de wereld. In dit webinar beschrijven we wat we gaan doen en hoe u daar aan mee kan doen.

Privacy in de smart city: in gesprek met de toezichthouder

In deze interactieve sessie praat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) u bijover het lopende onderzoek naar privacy bij smart city-toepassingen (gericht op gemeenten). Toegelicht wordt onder meer wat het onderzoek behelst, wat het doel is van het onderzoek en welke resultaten tot nu toe zijn opgehaald.  Daarnaast ga ik graag in gesprek met u: wat zijn voorbeelden van good en bad practices van privacy in relatie tot smart city-toepassingen? Hebben ambtenaren en de lokale politiek voldoende oog voor privacy bij de ontwikkeling en implementatie van smart city-toepassingen?

Handen uit de mouwen voor Smart Cities, een duurzaam economisch (eco)systeem

Voor een toekomstbestendig Nederland moeten wij blijven bouwen aan een sterk internationaal netwerk. Steden moeten bedrijven immers het perspectief kunnen bieden dat er elders ook een markt voor hun productkennis.

#TechTegenCorona

Tijdens de sessie georganiseerd door TechTegenCorona zal Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA, Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst) het advies over digitalisering ‘Update Vereist’ toelichten. Vervolgens gaan:

De laadpaal is niet neutraal

Elektrisch rijden wint snel aan populariteit. Al deze elektrische auto’s zullen opgeladen moeten worden. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen: hoe organiseren we toegang voor iedereen tot dit nieuwe onderdeel van onze infrastructuur? Hoe ontwikkelen en reguleren we een ‘democratische‘ laadpaal? In deze sessie spreken we met betrokkenen van de gemeente Utrecht waar Lombox Net al jaren voorop loopt met ‘bidirectionele’ laadinfrastructuur, waarmee autobatterijen stroom kunnen terugleveren aan het net.

Kansen voor Smart Cities binnen de European Green Deal

Tijdens dit webinar staan we stil bij financieringsmogelijkheden voor smart city projecten binnen het Europese innovatie subsidie programma Horizon 2020. In september wordt de European Green Deal call gepubliceerd, met diverse kansen voor steden en smart city projecten en de mogelijkheid om projectvoorstellen in te dienen. We laten aan de hand van een voorbeeld zien om wat voor soort projecten het gaat.

Een kompas voor een Smart City

Het Smart City Kompas: een samenhangend ontwerp dat door de gemeente Den Haag is ontwikkeld voor de toenemende digitalisering in de stad. Het ontwerp brengt de keuzes, scenario’s en analyses in beeld, van maatschappelijke behoefte naar innovatieve oplossing.

Presentatie resultaten marktverkenning ‘Technologie voor een gezonde en weerbare stad’

Tijdens dit webinar presenteren FME en VNG vanuit de Impact Coalitie 'DigiBuit'de eerste resultaten van deze marktverkenning. Social Distancing blijft voorlopig een belangrijke strategie blijft in het voorkomen van verspreiding van COVID-19. Daardoor groeit de vraag vanuit steden dit goed in te richten. Hier kan ook technologie een bijdrage leveren. Denk aan manier om drukke plekken te identificeren en burgers daarover te informeren.

Brainstorm; Is het gerechtvaardigd om biometrische data in de openbare ruimte te gebruiken?

Brainstorm; Is het gerechtvaardigd om biometrische data in de openbare ruimte te gebruiken? “De Europese Commissie heeft een Whitepaper gepubliceerd over kunstmatige intelligentie (KI). In dat AI Whitepaper is een paragraaf gewijd aan het verwerken van biometrische data voor identificatie. 

Besturen in een Smart Society

Smart Society gaat om de inzet van digitalisering en innovatie voor maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt een integrale aanpak, een gezonde dosis durf én veel aandacht voor onze publieke waarden. Wethouders reflecteren op hun ervaringen en blikken vooruit op een steeds digitalere toekomst.

Promoted by