Bewust sturen in de buitenruimte gegeven de 1.5meter samenleving

Sessie 2

Sessie 2

Tuesday 23 June | 10:00 - 11:00 uur

De COVID-19 crisis versnelt de vraag op welke manier ‘slim’ inzicht en handelingsperspectief in steden kan worden ontwikkeld; van praktisch bruikbaar voor Handhaving en tegelijkertijd inzichten gevend voorbeleidsontwikkeling en -toepassing. Aan de hand van praktijkvoorbeelden (gemeente Groningen) en situaties waarin wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologieën geeft TNO een beeld van de huidige stand van zaken. Centraal staat de vraag op welke manier we vanuit een crisis-situatie kunnen groeien naar een aanpak die zowel operationele vragen als tactische en strategische vraagstukken rondom slimme steden kan integreren en welke praktische vraagstukken daarvoor moeten worden opgelost. Door verschillende oplossingen te laten zien ente horen welke vragen er leven om te kijken willen we ook invulling gevenaan de vraag welke ondersteuningsbehoefte er leeft.

Joram Nauta Business Analysis TNO

Joram Nauta

Business Analysis TNO

Jeroen Broekhuijsen

Jeroen Broekhuijsen

business consultant TNO

Jasper Grotenhuis

Jasper Grotenhuis

Beleidsadviseur data gedreven sturen

Tanja Vonk

Tanja Vonk

senior adviseur duurzame mobiliteit TNO

Videoverslag

Overige sessies

Promoted by