Handen uit de mouwen voor Smart Cities, een duurzaam economisch (eco)systeem

Sessie 6

Sessie 6

Thursday 25 June | 14:00 - 15:00 uur

Voor een toekomstbestendig Nederland moeten wij blijven bouwen aan een sterk internationaal netwerk. Steden moeten bedrijven immers het perspectief kunnen bieden dat er elders ook een markt voor hun productkennis.

Jacobine de Zwaan

Jacobine de Zwaan

Adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Videoverslag

Overige sessies

Promoted by