Principes voor de digitale samenleving

Foto van baby en vrouw

VNG

Overal dezelfde principes voor de digitale stad dat is hee uitgangspunt van de Principes voor de digitale samenleving. Daarmee kunnen gemeenten aan de slag bij de inzet van slimme technieken in de openbare ruimte. Ook zorgt dit gemeenschappelijk kader ervoor dat er in elke gemeente gelijke spelregels gelden voor de gesprekken met de aanbieders van nieuwe technologie.Die vijf gedeelde principes zorgen niet alleen voor duidelijkheid en transparantie voor bedrijven, ze vormen ook de basis vanwaaruit de VNG samen met gemeenten ondersteunende instrumenten kan ontwikkelen. Gemeenten willen transparant zijn over waar, waarom en door wie data worden verzameld in de openbare ruimte. Ook willen zij dat die data op een fatsoenlijke en veilige manier worden gedeeld en hergebruikt. En zij willen niet alles toestaan, maar alleen dataverzameling die acceptabel is en rekening houdt met andere belangen.

De vijf principes zijn:

  1. Van maatschappelijke waarde. Dataverzameling en -gebruik in de openbare ruimte moeten ten dienste staan van het maatschappelijk belang en bijdragen aan de leefbaarheid.
  2. Rechten over data geregeld. Data zijn open, inzichtelijk en gedeeld. Inwoners beslissen zelf over hun data en wat ermee gebeurt.
  3. Toegankelijke en veilige digitale infrastructuur. De gebruikte technologie is veilig, inzichtelijk, koppelbaar en kent open interfaces en open protocollen.
  4. Partijen verbonden. Marktpartijen, instellingen, overheden en inwoners werken samen waar dat wenselijk of nodig is. Zij zijn alle leveranciers en/of gebruikers. Gemeenten regisseren en reguleren gebruik, toegang en inrichting, beschikbaarheid en veiligheid van de digitale infrastructuur.
  5. Transparantie centraal. Alle betrokkenen zijn zo veel mogelijk transparant over apparatuur en technologie in de openbare ruimte.

Bekijk de video over de principes:

Logo VNG

Meer tools

Promoted by