Van vraagstukken naar projecten

In 2019 hebben we veel voorbereidend werk en afstemming gedaan voor de oprichting van de Coalitie Safety & Security om de doelen van de Coalitie scherp en actueel te maken. Maar ook zijn we bezig met een aantal lopende projecten en programma’s.

De slimme stad ontrafeld: Proeftuinen in de spiegel van publieke waarden

Onderzoek naar de rol van publieke waarden bij Smart City proeftuinen voor veiligheid. Aanbevelingen voor gemeenten hoe de ethische of sociale component concreet kan worden verwerkt in hun werkwijze. 

Cybersecurity in Nederlandse Smart Cities

Op basis van literatuurstudie en onderzoek bij vier steden een vijftal conclusies over de omgang van slimme steden met cybersecurity. Wie zijn de actoren, hoe zijn taken belegd, wat zijn de technologieën en toepassingen, wat zijn de cybersecurity risico’s en welke standaarden te gebruiken.

Digitale Vertrouwens Infrastructuur

Het uitwisselen van gegevens tussen publieke organisaties en tussen publieke- en private organisaties ten behoeve van veiligheid kan waardevol zijn. Er zitten ook grote risico’s aan. Daarom is het van belang om uitgangspunten, principes en technologische componenten in afstemming te ontwikkelen.

Slimmer Crowd Management

Waar zijn ongewenste samenscholingen ten tijde van Corona? Hoe staat het met de gezondheid in de wijk? En wat als het straks feest is en iedereen weer evenementen organiseert? Amsterdam kijkt naar inzet van een slimme stedelijke infrastructuur om de drukte te monitoren, bijvoorbeeld door het waken over de 1.5 m afstand op straat, en Den Haag kijkt uit naar evenementen en drukke stranden. 

Drones als kans en bedreiging

Kunnen drones worden ingezet tegen natuurbranden? En hoe bescherm je een gebied tegen kwaadwillende met drones? Wat er kan, wat er mag en wat veilig is loopt uit elkaar. Apeldoorn wil kijken naar de positieve inzet van drones, Amsterdam en Den Haag zijn geïnteresseerd in detectie en interventies.

De slimme stad laat zich niet ondermijnen

Er zijn verschillende vormen van ondermijning met mogelijk hun eigen indicatoren en interventies. Welke indicatoren werken en welke interventies zijn mogelijk? Eindhoven wil specifiek kijken naar de woonomgeving en Almere naar bedrijfsterreinen.

Promoted by