Brainstorm; Is het gerechtvaardigd om biometrische data in de openbare ruimte te gebruiken?

Sessie 12

Sessie 12

Wednesday 1 July | 11:00 - 12:00 uur

Brainstorm; Is het gerechtvaardigd om biometrische data in de openbare ruimte te gebruiken?

“De Europese Commissie heeft een Whitepaper gepubliceerd over kunstmatige intelligentie (KI). In dat AI Whitepaper is een paragraaf gewijd aan het verwerken van biometrische data voor identificatie. 

Het verzamelen en gebruiken van biometrische data voor identificatie op afstand, bijvoorbeeld via de uitrol van gezichtsherkenning in openbare ruimten, brengt specifieke risico’s voor de grondrechten met zich. De gevolgen van het gebruik van KI-systemen voor biometrische identificatie op afstand kunnen aanzienlijk variëren naargelang het doel, de context en de reikwijdte van het gebruik. 

Met deze workshop willen we het initiatief nemen om over te brainstormen over de specifieke omstandigheden die een dergelijk gebruik rechtvaardigen van biometrische data in de openbare ruimte. En over gemeenschappelijke waarborgen die het gebruik van biometrische data in de openbare ruimte in goede en verantwoorde banen kunnen leiden.”

Ran Haase

Ran Haase

Beleidsmedewerker AI en data bij de VNG

Jonas Onland

Jonas Onland

Senior advisor Innovation & Upscaling bij VNG

Videoverslag

Overige sessies

Promoted by